Motto & Vision:

Longacres Private School's motto represents the following: The cycle of birth and renewal is often symbolized in the annual acgricultural cycle of sowing and harvesting.

Wheat:  Wheat is linked with the fertility and life force.

Green: Green is the colour of plant life and green is also for awakenings, new beginnings and growth.

Black: Black is the colour for power and authority.

White: Symbolizes purity and innocence  

Year Planner/ Jaar Beplanner 2017:

 

 

Januarie 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Nuwejaar

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

Deidre & Juffrou Yolandi verjaar.

9

10

11

12

13

14

15

Skool open: Personeel

Gr.1 bring Skryfbehoeftes

Saal Opening:  Jurgens

 

 

Kleresport (Atletiek)

 

Personeel vergadering @ 08:00

 

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

 

 

Fase vergadering @ 11:00

 

GF Diens: Lizel P & Yolandi

GF Diens: Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Ilze

 

 

 

 

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

 

 

Gr.1 Foto’s

 

 

 

 

 

 

Skool open:  Leerders

 

 

 

 

 

 

Adviesraad vergadering @ 17:00

 

 

 

 

16

17

18

19

20

21

22

Saal Opening: 

Lizel P

 

 

 

 

Tweekamp:  Paarl Gimnasium

 

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:Lizl B & Liezl P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Ilze & Anelle

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinett

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

 

 

 

 

Ouerinligtingsaand @ 17:30 (Gasspreker)

Atletiek: Vriendskaplik

Personeelbraai

 

 

23

24

25

26

27

28

29

Saal Opening:  Manta

 

 

 

 

Stap:  Strandfontein

 

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

 

 

GF Diens: Amy & Lizl B

GF Diens: Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Ilze

GF Diens: Anelle & Amy

 

 

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

 

 

 

 

 

Atletiek:  Vriendskaplik vs Langebaan Primêr

 

 

 

30

31

 

 

 

 

 

Saal Opening:  Camille

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

 

 

 

 

 

GF Diens: Lizl B & Lizel P

GF Diens:  Yolandi & Antoinette

 

 

 

 

 

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinett

 

 

 

 

 

 

Maart 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

Boodskap:  Talita

Juffrou Antoinette verjaar

 

 

 

GF Diens: Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

Dirkie Uys Krieket o/11 & o/13

 

 

 

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

 

 

 

 

 

 

Pa en Seun aand

 

 

 

 

 

 

Dirkie Uys Krieket o/11 & o/13

 

 

6

7

8

9

10

11

12

Saal Opening:  Edmund

 

 

 

Toetsreeks begin

 

 

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

Boodskap:  Reinette

 

 

GF Diens: Rozelle & Ilze

GF Diens: Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens:  Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

CWL Baard Sportdag:  Hopefield

 

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

 

 

Tennis Dubbelstoernooi

 

Longacres Hoërskool Opedag

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

Saal Opening:  Rozelle

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

Boodskap:  Yolandi

 

 

GF Diens: Ilze & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens: Antoinette & Camille

GF Diens: Rozelle & Ilze

 

 

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

Toetsreeks

Toetsreeks

Toetsreeks

Toetsreeks

Toetsreeks

 

 

20

21

22

23

24

25

26

Skool vakansiedag

Menseregtedag

Juffrou Anien verjaar

 

 

Stap

 

 

 

Boodskap:  Anelle

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

Atletiek:  Nasionaal

 

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

Hokkiekliniek

 

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

 

 

 

 

Toetsreeks

Toetsreeks

Toetsreeks

 

 

 

 

 

Atletiek:  Nasionaal

Atletiek:  Nasionaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

28

29

30

31

 

 

Saal Opening: Jurgens

Meneer Rion verjaar

 

 

Skool sluit

 

 

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

 

 

GF Diens: Camille & Rozelle

GF Diens:  Ilze & Annelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens: Lizel P & Yolandi

GF Diens: Antoinette & Camille

 

 

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

 

 

Netbalkliniek

Netbalkliniek

Ouerdag

Longacres gholfdag

 

 

 

 

 

 

April 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

Vlak 2 Noodhulp

Vlak 2 Noodhulp

 

 

 

 

 

 

Tweekamp:  Paarl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

Goeie Vrydag

 

 

 

 

 

 

Juffrou Anelle verjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Skool Open                   18

19

20

21

22

23

Familiedag

Saal Opening:  Jurgens

Meneer Edmund verjaar

 

 

CPM Sportdag

 

 

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

Boodskap:  Reinette

 

 

 

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens:  Yolandi & Antoinette

 

 

 

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

 

 

 

Personeel vergadering:  Gasspreker

Studiemetode-kursus

 

Gr.1 & 2 Entrepreneursdag

 

 

 

 

Oueropleiding

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

Saal Opening:  Rion

 

 

Vryheidsdag

Vakansiedag

 

Juffrou Reinette verjaar

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Oranjerivier roei

Oranjerivier roei

 

 

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Annelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

 

 

 

 

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

1

2

3

4

5

6

7

Werkersdag

Skool vakansiedag

Juffrou Camille Verjaar

 

 

ATKV Redenaars

 

 

 

Boodskap:  Rozelle

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

Longacres Sportdag

 

 

 

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

 

 

 

 

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

 

 

ATKV Redenaars

ATKV Redenaars

ATKV Redenaars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

10

11

12

13

14

Saal opening:  Amy

Juffrou Dezré verjaar

 

 

 

Sportdag:  Rijk Tulbach

 

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

 

 

 

 

 

Eisteddfod:  Letterkunde

Moedersdag verrassing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

16

17

18

19

20

21

Saal opening:  Rochelle

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

 

 

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

Netbaltoernooi:  Fanie Theron

 

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

 

 

Juffrou Rochelle verjaar

 

 

 

 

 

 

22

23

24

25

26

27

28

Saal opening:  Antoinette

 

 

 

 

Eisteddfod:  Dans

 

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

 

 

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

 

 

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

 

 

29

30

31

 

 

 

 

Saal opening:  Jacqueline

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

Boodskap:  Camille

 

 

 

 

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

 

 

 

 

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junie 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

Boodskap:  Lizel P

Boodskap:  Jurgens

Topolino Sportdag: Rugby, Hokkie, Netbal & Skaak

 

 

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

 

 

 

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

 

 

 

 

 

 

Dirkie Uys:  Mini-Rugby & Netbal

 

 

5

6

7

8

9

10

11

Saal opening:  Mennissa

 

 

 

 

Personeelkongres

 

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

 

 

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

 

 

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

 

 

 

 

 

 

Vadersdag verassing

 

 

 

 

 

 

Personeelkongres

 

 

12

13

14

15

16

17

18

Eksamen begin

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Jeugdag

 

 

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

 

 

 

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

 

 

 

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

 

 

 

19

20

21

22

23

24

25

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Eksamen

 

 

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

 

 

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

 

 

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

 

 

26

27

28

29

30

 

 

Saal opening:  Jurgens

 

 

 

Skool sluit

 

 

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

 

 

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

 

 

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

 

 

 

Neem van skool foto’s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

Juffrou Jorieka & Talita verjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

Juffrou Jacqueline verjaar

 

 

 

 

Juffrou Lizl Botha verjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skool begin                  24

25

26

27

28

29

30

Saal opening:  Jurgens

 

 

 

Juffrou Petrie verjaar

 

Juffrou Manta verjaar

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

 

 

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

 

 

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

 

 

Personeelvergadering:  Gasspreker

 

Oueropleiding

 

Gr.5 & 6 Entrepreneursdag

 

 

31

 

 

 

 

 

 

Saal opening:  Reinette

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Reinette

 

 

 

 

 

 

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

 

 

 

 

 

 

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustus 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

 

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

Sportdag: Melkbosstrand  of

Darling

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

 

 

7

8

9

10

11

12

13

Saal opening:  Lizl B

 

Vrouedag

 

 

 

 

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

 

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

 

 

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

 

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

Sportdag:  Nouveau Kollege

 

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

 

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

 

 

 

Eisteddfod:  Sang met klavierbegeleiding

 

Eisteddfod:  Fotografie

Hokkie o/8 - o/13 @ Dirkie Uys

 

 

14

15

16

17

18

19

20

Saal opening: Lizel P

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

 

 

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

 

 

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

 

 

Juffrou Rozelle verjaar

 

 

 

Eisteddfod:  Sêr-groep

 

 

Eisteddfod:  Voordrag en Lees Gr.6-7

Eisteddfod:  Voordrag en Lees Gr.6-7

Eisteddfod:  Voordrag Gr.1-3

Eisteddfod:  Voordrag Gr.1-3

Eisteddfod:  Sang met elektroniese begeleiding

 

 

21

22

23

24

25

26

27

Saal opening:  Manta

 

 

 

 

Stap

Meneer Jurgens verjaar

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

 

 

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

 

 

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

Eisteddfod:  Koor

 

Eisteddfod:  Voordrag en Lees Gr.4-5

Kipper’s Outing Gr.1-2

 

 

 

28

29

30

31

 

 

 

Saal opening:  Camille

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

Boodskap:  Yolandi

 

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

 

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

 

 

 

Eisteddfod:  Musiek

Eisteddfod:  Musiek

Eisteddfod:  Musiek

Eisteddfod:  Musiek

 

 

 

 

 

 

Vlooi uitstappie Gr.1-2

 

 

 

 

 

September 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Anelle

 

 

 

 

 

 

GF Diens:  Mennissa & Anelle

 

 

 

 

 

 

SF Diens:  Edmund & Talita

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod:  Musiek

 

 

4

5

6

7

8

9

10

Saal opening:  Dezre

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

 

 

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

 

 

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

 

 

 

Eisteddfod:  Toneel

Eisteddfod:  Toneel

Eisteddfod:  Kuns

 

 

 

 

 

Eisteddfod:  Kuns

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

Saal opening:  Anelle

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

 

 

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

 

 

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

 

 

 

 

Roald Dahl Day (Biblioteek)

 

 

 

 

 

 

Kultuuraand

 

 

 

 

18

19

20

21

22

23

24

Saal opening:  Talita

 

Laerskool Longacres Opedag

 

Eisteddfod:  Prestige-aand

 

Erfenisdag

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

 

 

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

 

 

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

 

 

25

26

27

28

29

30

 

Publieke Vakansiedag

Saal opening:  Jurgens

 

 

Skool Sluit

 

 

 

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

 

 

 

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

 

 

 

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

Juffrou Amy verjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skool begin                    9

10

11

12

13

14

15

Saal Opening:  Jurgens

 

Oueropleing

 

 

 

 

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

 

 

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

 

 

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

 

 

16

17

18

19

20

21

22

Saal opening:  Yolandi

 

 

Spur-aand

 

Stap

 

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

 

 

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

 

 

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

 

 

23

24

25

26

27

28

29

Saal opening:  Edmund

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

 

 

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

 

 

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

 

 

30

31

 

 

 

 

 

Saal opening:  Rozelle

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

 

 

 

 

 

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

 

 

 

 

 

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Jurgens

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

 

 

 

 

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

 

 

 

 

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

 

 

 

 

 

Orators

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

Saal opening:  Rion

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

Boodskap:  Rion

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

 

 

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

 

 

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

 

 

 

Prysuitdeling Gr.1-7

Algemene Jaarvergadering

 

Gr.7 Entrepreneursdag

 

 

13

14

15

16

17

18

19

Saal opening:  Amy

Eksamen begin

Eksamen

Eksamen

Eksamen

 

 

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

Boodskap:  Amy

Boodskap:  Rozelle

 

 

GF Diens:  Mennissa & Anelle

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

 

 

SF Diens:  Edmund & Talita

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

20

21

22

23

24

25

26

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Eksamen

Eksamen

 

 

Boodskap:  Yolandi

Boodskap:  Anelle

Boodskap:  Camille

Boodskap:  Lizel P

Boodskap:  Jurgens

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

GF Diens:  Mennissa & Anelle

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

SF Diens:  Edmund & Talita

 

 

 

 

 

 

Juffrou Mennissa verjaar

 

 

27

28

29

30

 

 

 

Saal opening:  Rochelle

 

 

 

 

 

 

Boodskap:  Manta

Boodskap:  Dezre

Boodskap:  Talita

Boodskap:  Edmund

 

 

 

GF Diens:  Amy & Lizl B

GF Diens:  Lizel P & Yolandi

GF Diens:  Antoinette & Camille

GF Diens:  Rozelle & Mennissa

 

 

 

SF Diens: Dezre & Manta

SF Diens:  Anien & Rochelle

SF Diens:  Reinette & Rion

SF Diens:  Jacqueline & Edmund

 

 

 

 

Progresie & Promosie  skedules druk en kontroleer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember 2017

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

Sondag

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

Familiedag

Juffrou Nadia verjaar

Gr.4-7 Kamp

 

 

 

 

Boodskap:  Rion

 

 

 

 

 

 

GF Diens:  Anelle & Amy

 

 

 

 

 

 

SF Diens:  Talita & Dezre

 

 

4

5

6

7

8

9

10

Saal Opening:  Jurgens

 

Skool sluit vir Leerders

 

Skool sluit vir Personeel

 

 

Boodskap:  Rochelle

Boodskap:  Jacqueline

Boodskap:  Reinette

Boodskap:  Anien

Boodskap:  Antoinette

 

 

GF Diens:  Lizl B & Lizel P

GF Diens: Yolandi & Antoinette

GF Diens:  Camille & Rozelle

 

 

 

 

SF Diens:  Manta & Anien

SF Diens:  Rochelle & Reinette

SF Diens:  Rion & Jacqueline

 

 

 

 

Oom Johan verjaar

Gr.4-7 Kamp

 

 

 

 

 

Gr.4-7 Kamp

 

 

 

 

 

 

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

Rekonsiliasiedag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

26

27

28

29

30

31

Kersfees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth