Rugby

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Oefening op Dinsdae en Donderdae. Donderdae liga wedstryde en Saterdae sportdae.

Tye: Oefening: 0/7 en 0/8 - 13:15 – 14:15

                        0/9 -14:15 -15:15 

                        0/11 en 0/13 - 14:30 – 15:30

                        0/15 - 15:15 - 16:15

Wedstryd tye sal per brief aan ouers gekommunikeer word.

Kleredrag vir aktiwiteit: Truie word deur skool aan spelers voorsien. Die spelers moet swart rugbybroeke dra.

Kostes van aktiwiteit: Slegs busgeld indien van busvervoer na wedstryde toe gebruik gemaak word.

Activity: Rugby

Days and times of activity:

Days: Practice on Tuesdays and Thursdays. League games on Thursdays and sport days on Saturdays.

Time: Practice: U/7 and U/8 - 13:15 – 14:15

                         U/9 - 14:15- 15:15

                         U/11 and U/13 14:30 – 15:30

                        U/15 - 15:15 - 16:15

Times of matches will be forwarded to parents by newsletter. 

Clothing used at activity: Jerseys will be provided by school. Players must wear black rugby shorts.

Costs of activity: Only transport fees if bus transport is used to matches.

 

 

Back Back to top