Rugby

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Oefening op Dinsdae en Donderdae. Donderdae liga wedstryde en Saterdae sportdae.

Tye: Oefening: 0/7 en 0/8 14:00 – 15:00. 0/9, 0/11 en 0/13 15:00 – 16:00.

Wedstryd tye sal per brief aan ouers gekommunikeer word.

Kleredrag vir aktiwiteit: Truie word deur skool aan spelers voorsien. Die spelers moet swart rugbybroeke dra.

Kostes van aktiwiteit: Slegs busgeld indien van busvervoer na wedstryde toe gebruik gemaak word.

Activity: Rugby

Days and times of activity:

Days: Practice on Tuesdays and Thursdays. League games on Thursdays and sport days on Saturdays.

Time: Practice: U/7 and U/8 14:00 – 15:00. U/9, U/11 and U/13 15:00 – 16:00. Times of matches will be forwarded to parents by newsletter. 

Clothing used at activity: Jerseys will be provided by school. Players must wear black rugby shorts.

Costs of activity: Only transport fees if bus transport is used to matches.

 

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth