Netbal:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Dinsdae & Donderdae

13:30 -14:30 (O/7 & O/8)

14:15 -15:15 (O/9 & O/10)

14:30 -15:30 (O/11 & O/12)

15:15 -16:15 (O/13 & O/15)

Kleredrag vir aktiwiteit:

Leerders dra hul groen Longacres sportbroeke met wit Longacres oefen hempies.

Kostes van aktiwiteit:

Slegs addisionele bus gelde indien leerders sou gebruik maak van bus vervoer.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Longacres netbal het n visie! Al die netbal meisies is baie entoesiasties om hulself te bewys danksy die pragtige uitrustings waari die eerste span gepseel het (vir die wat nie weet nie, dis dieselfde rokkies waarin die SA span goud verower het tydens die studente wêreldbeker 2016). Ons is baie bevoorreg om sulke talentvolle dogters in ons skool te hè. 

Netball:

Days and times of activity:

Days: Tuesdays &Thursdays

13:30 -14:30 (u/7 & u/8)

14:15 -15:15 (u/9 & u/10)

14:30 -15:30 (u/11 & u/12)

15:15 -16:15 (u/13 & u/15)

Clothing used at activity:

Learners wear their green Longacres sport shorts with white Longacres Sport shirt.

Costs of activity:

Only additional bus fees if learners make use of bus transport.

Any additional information on activity:

Longacres netball has a vision! All the netball girls are very enthusiastic to prove themselves after the beautiful dresses we got for the first team. (For those who do not know, it's the same dresses the South African team wore when they won gold at the Student World Cup 2016). We are very fortunate to have such talented girls in the school.

 

Back Back to top