Hokkie:

Dae en tye waarop aktiwiteite plaasvind:

Dae: Maandae

13:30 – 14:30 (U/7 & U/8)

14:30 – 15:30 (O/9 – O/13)

15:15 - 16:15 (0/14 - 0/16)

Kleredrag vir aktiwiteit:

Leerders dra hul groen Longacres sportbroeke met wit Longacres sport hempies.

Kostes van aktiwiteit:

Slegs addisionele bus gelde indien leerders sou gebruik maak van bus vervoer.

Addisionele inligting:

Hokkie is ‘n sport wat deur seuns en dogters beoefen word.  Almal van Gr.1 – Gr.6 kan daaraan deelneem. Tydens oefeninge en wedstryde dra ons Longacres se groen sporthempie en broekie met ons lang hokkiesokkies daarby.  

Tans bied ons slegs Mini – Hokkie aan vir spelers vanaf 0/7 – 0/12

Ons hou jaarliks ‘n hokkiekliniek waar ons naburige skole nooi om deel te he aan ‘n afrigtingskliniek aangebied deur baie bekwame afrigters en oud Springbokspelers. Hier kan die verskillende skole se afrigters en kinders saam leer en hokkie geniet!

Hockey:

Days and times of activities:

Days: Mondays 

13:30 – 14:30 (U/7 & U/8)

14:30 – 15:30 (O/9 – O/13)

15:15 - 16:15 (0/14 - 0/16)

Clothing for activity:

Learners wear their green Sport shorts with their white Sport shirts. Long hockey socks are worn during practices and matches.

Cost of activity:

Only when bus transport are used.

Additional information:

Hockey is a sport played by both boys and girls from Gr. 1 - 6.

We are currently only playing mini hockey.

We have an annual hockey clinic hosted by ex National hockey players. During this clinic we also invite schools from the neighbouring schools. 

 

 

Back Back to top