Krieket:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Oefening op Dinsdae en Donderdae. Wedstryde op Dinsdae of Donderdae.

Tye: Oefening vir 0/11&0/13 vanaf 14:15 – 15:30. o/15 15:00-16:00

Wedstryde vanaf 14:45 tot ongeveer 17:15.

Kleredrag vir aktiwiteit:

Oefen in skool sportdrag. Speel in wit Sporthemp, wit kortbroek en skool sportkouse, met wit tekkies.

Kostes van aktiwiteit:

Slegs indien van busvervoer gebruik gemaak word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Toerusting beskikbaar vir spelers wat nie het nie.

Cricket:

Days and times of activity:

Days: Practices on Tuesdays and Thursdays. Games on Tuesdays or Thursdays.

Time: u/11&u/13 practices from 14:15 – 15:30. u/15 practices from 15:00-16:00.

Games from 14:45 to approximately 17:15.

Clothing used at activity:

Practices in school sportwear. Games in white shorts, white Sport shirts and white tekkies.

Costs of activity:

Only when bus transport are used.

Any additional information on activity:

Equipment available for players that have none.

 

Back Back to top