Tennis:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandag and Woensdag  (Kwartaal 1 en 4)

Tye: 14:30 – 15:30

Kleredrag vir aktiwiteit: Groen sportbroek, groen sporthemp, wit sokkies, tennis skoene, skool sporthoed en tennisrakket.
                                                                                                                                                                                                                                                                Kostes van aktiwiteit:
Geen koste

Tennis:

Days and times of activity:

Days: Monday and Wednesday  (Terms 1 and 4)

Time: 14:30 – 15:30

Clothing used at activity:

Green school sport shorts, green and yellow school sports shirt, white socks, tennis shoes, school sports cap and tennis racket.

Costs of activity:

No Cost

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth