Atletiek:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae  & Woensdae

Tye: Naelope 0/7-0/9:              13:30-14:15

        Hekkies 0/10-0/16:           15:15-16:00

        Verspring 0/10-0/16:         14:15-14:45

        Gewigstoot 0/10-0/11:       14:30-15:00

        Werpskyf 0/12-0/16:          15:00-15:45

        Hoogspring 0/10-0/16:      16:00-16:30 

        Spiesgooi 0/12-0/16:         14:45-15:15

        Middelafstande 0/10-0/16:  15:45-16:15

        Hammergooi 0/12-0/16:      16:00-16:30       

Kleredrag vir aktiwiteit:

Leerders dra hul groen Longacres sport broeke met wit Longacres oefen hempies.

Kostes van aktiwiteit:

Slegs addisionele bus gelde, indien leerders sou  vorder na die volgende uitdunne.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Longacres atlete blink uit! Ons wil baie geluk se aan die volgende leerder wat gaan deelneem aan die Wes-Boland byeenkoms, Isaiah Olifant, Chloe Henning, Alexander Kotze, Emily van der Walt, Makayla Reid, Brenda Hugo, Danika Britz, Errol Schultz en Danilla van Niekerk.

Athletics:

Days and times of activity:

Days: Mondays and Wednesdays

Time: Sprints 0/7-0/9:                      13:30-14:15

          Hurdles 0/10-0/16:                 15:15-16:00   

          Long jump 0/10-0/16:             14:15-14:45

          Shot put 0/10-0/11:                 14:30-15:00

          Diskus 0/12-0/16:                   15:00-15:45

          High Jump 0/10-0/16:             16:00-16:30

          Javelin 0/12-0/16:                   14:45-15:15

          Middle distance 0/10-0/16:      15:45-16:15

          Hammer Throw 0/12-0/16:      16:00-16:30 

 

Clothing used at activity:

Students wear their green Longacres sport pants with white Longacres practice shirt.

Costs of activity:

Only additional bus fees, if learners would move on to the next elimination round.

Any additional information on activity:

Longacres athlete’s excelled! We want to congratulate the following learners who will be participating in the Wes-Boland gathering, Isaiah Olifant, Chloe Henning, Alexander Kotze, Emily van der Walt, Makayla Reid, Brenda Hugo, Danika Britz, Errol Schultz and Daniella van Niekerk.

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth