Atletiek:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae  & Woensdae

Tye: Naelope 0/7-0/9:              13:30-14:15

        Hekkies 0/10-0/16:           15:15-16:00

        Verspring 0/10-0/16:         14:15-14:45

        Gewigstoot 0/10-0/11:       14:30-15:00

        Werpskyf 0/12-0/16:          15:00-15:45

        Hoogspring 0/10-0/16:      16:00-16:30 

        Spiesgooi 0/12-0/16:         14:45-15:15

        Middelafstande 0/10-0/16:  15:45-16:15

        Hammergooi 0/12-0/16:      16:00-16:30       

Kleredrag vir aktiwiteit:

Leerders dra hul groen Longacres sport broeke met wit Longacres oefen hempies.

Kostes van aktiwiteit:

Slegs addisionele bus gelde, indien leerders sou  vorder na die volgende uitdunne.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Longacres atlete blink uit! Ons wil baie geluk se aan die volgende leerder wat gaan deelneem aan die Wes-Boland byeenkoms, Isaiah Olifant, Chloe Henning, Alexander Kotze, Emily van der Walt, Makayla Reid, Brenda Hugo, Danika Britz, Errol Schultz en Danilla van Niekerk.

Athletics:

Days and times of activity:

Days: Mondays and Wednesdays

Time: Sprints 0/7-0/9:                      13:30-14:15

          Hurdles 0/10-0/16:                 15:15-16:00   

          Long jump 0/10-0/16:             14:15-14:45

          Shot put 0/10-0/11:                 14:30-15:00

          Diskus 0/12-0/16:                   15:00-15:45

          High Jump 0/10-0/16:             16:00-16:30

          Javelin 0/12-0/16:                   14:45-15:15

          Middle distance 0/10-0/16:      15:45-16:15

          Hammer Throw 0/12-0/16:      16:00-16:30 

 

Clothing used at activity:

Students wear their green Longacres sport pants with white Longacres practice shirt.

Costs of activity:

Only additional bus fees, if learners would move on to the next elimination round.

Any additional information on activity:

Longacres athlete’s excelled! We want to congratulate the following learners who will be participating in the Wes-Boland gathering, Isaiah Olifant, Chloe Henning, Alexander Kotze, Emily van der Walt, Makayla Reid, Brenda Hugo, Danika Britz, Errol Schultz and Daniella van Niekerk.

Back Back to top