Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 14:15 – 16:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Beplande stapkampe vir 2019, Strandfontein, Citrusdal en Geelbek.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 14:15 – 16:15

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

Planned hiking camps for 2019, Strandfontein, Citrusdal and Geelbek.

 

 

 

Back Back to top