Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 


Stap:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Maandae

Tye: 15:30 – 16:30

Kleredrag vir aktiwiteit:

Gemaklike drag en stap skoene.

Kostes van aktiwiteit:

Geen as jy net elke week saamstap. Indien jy op stapkamp gaan sal kostes en verdere inligting deur gegee word.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Ons gaan in 2017 op die Oranje rivier roei.

Hiking:

Days and times of activity:

Days: Mondays

Time: 15:30 – 16:30

Clothing used at activity:

Comfortable clothing and hiking shoes.

Costs of activity:

None if you are only hiking on Mondays. If you join a hiking weekend costs and additional information will be supplied.

Any additional information on activity:

We will be rowing on the Orange river in 2017

 

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth