Kultuur/Culture

Solo-sang/ Solo Singing Graad/ Grade 4-5 

Wednesday 14:15- 15:15

Solo-sang/ Solo Singing Graad/ Grade 6-7 

Wednesday 15:15- 16:15

Solo-sang/ Solo Singing Graad/ Grade 8-9

Wednesday 15:15 - 16:00

Dansgroep/ Dance Group Graad/ Grade 8-9

Wednesday 15:15 - 16:15

Glee Group/ Drama groep Graad/ Grade 8-9

Wednesday 14:15- 15:15

Toneel/ Theatre Graad/ Grade 8-9

Wednesday 14:15-15:15

Drama Graad/ Grade 6-7

Friday 14:15 - 15:15

Fotografie-Klub/ Photography Club Graad/ Grade 6-7

Wednesday 14:15- 15:15

Fotografie- Klub/ Photography Club Gr 8-9

Friday 14:15- 15:15

Kultuur:

Dae en tye hang af van die betrkke aktiwiteit, en sal betyds aan betrokke leerders deur gegee word.

Aktiwiteit

Kwartaal

Kleredrag

Redenaars

Kwartaal 1

Formele skooldrag

Orators

Kwartaal 4

Formele skooldrag

Juniorkoor

Kwartaal 1 - 4

Formele skooldrag

Seniorkoor

Kwartaal 1 - 4

Formele skooldrag

Voordrag

Eisteddfod Kw 2,3

Gewone klere

Spreekkoor

Eisteddfod Kw 2,3

Kostuums

Sang met klavierbegeleiding

Eisteddfod Kw 2,3

Gewone klere

Sang met elektroniesebegeleiding

Eisteddfod Kw 2,3

Gewone klere

Letterkunde en lees

Eisteddfod Kw 2,3

Gewone klere

Fotografie

Eisteddfod Kw 2,3

Gewone klere

Ser-groep

Eisteddfod Kw 2,3

Kostuums

Dansgroepe

Eisteddfod Kw 2,3

Kostuums

Strykorkeste Gr. 1 - 6

Kwartaal 1 - 4

Formele skooldrag

Blaasorkeste Gr. 4 - 6

Kwartaal 1 - 4

Formele skooldrag

Revue en konserte

Jaarliks

Kostuums

 

Culture:

Days and times depends on the activities, and will be communicated well in advance. 

Activity

Terms

Uniform

Redenaars

Term 1

Formal school uniform

Orators

Term 4

Formal school uniform

Junior Choir

Term 1 - 4

Formal school uniform

Senior Choir

Term 1 - 4

Formal school uniform

Recital

Eisteddfod Term 2,3

Casual clothing

Speech Choir

Eisteddfod Term 2,3

Costumes

Song with Piano Accompaniment

Eisteddfod Term 2,3

Casual clothing

Song with Electrical Piano Accompaniment

Eisteddfod Term 2,3

Casual clothing

Litrature and Reading

Eisteddfod Term 2,3

Casual clothing

Photography

Eisteddfod Term 2,3

Casual clothing

Ser-group

Eisteddfod Term 2,3

Costumes

Dance groups

Eisteddfod Term 2,3

Costumes

String Orchestra Gr. 1 - 6

Term1 - 4

Formal school uniform

Ensembles Gr. 4 - 6

Term 1 - 4

Formal school uniform

Musicals and Concerts

Annualy

Costumes

 

Back Back to top