DIE VOLGENDE POSTE IS BESKIKBAAR/THE FOLLOWING POSTS ARE AVAILABLE:                                                                                                                                                     GRAAD 2 AFRIKAANSE ONDERWYSERES

Met ingang 1 Januarie 2018.

 Die suksesvolle kandidaat moet:

 • Gekwalifiseerde Grondslagfase onderwyser wees (SARO geregistreer).
 • Oor vorige onderwys ondervinding in die Grodslagfase beskik.
 • As deel van ‘n span kan werk binne die Grondslagfase, asook die personeelkorps in geheel. 
 • Verkieslik afrigtings ervaring hê in een of meer van die volgende areas: koor, hokkie, tennis.
 • Leerders holisties kan ontwikkel deur hulle in ‘n geborge en omgee klasatmosfeer te onderrig.
 • Beskik oor die nodige kennis van die KABV kurrikulum, en dit ook kan toepas.
 • Vlot Afrikaans kan praat asook ook goeie Engels.
 • Beskik oor uitstekende beplannings-, organiserings- en probleemoplossings vaardighede.
 • Goed onderlê wees in die gebruik van tegnologie in die klaskamer (projektors, iPads) asook beskik oor intermediêre rekenaar vaardighede. 
 • Geldige rybewys besit, en bereid wees om aansoek te doen vir ‘n PDP lisensie (vervoer van leerders).

Epos asseblief u CV na:

jurgensschreuder@gmail.com

Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017.

Neem kennis: die inhandiging van ‘n CV beteken nie dat u sal kwalifiseer vir ‘n onderhoud of aanstelling nie. Longacres Privaat Skool behou die reg om nie die pos te vul nie.

 

 

GRAAD 3 AFRIKAANSE ONDERWYSERES

Met ingang 1 Januarie 2018.

 Die suksesvolle kandidaat moet:

 • Gekwalifiseerde Grondslagfase onderwyser wees (SARO geregistreer).
 • Oor vorige onderwys ondervinding in die Grodslagfase beskik.
 • As deel van ‘n span kan werk binne die Grondslagfase, asook die personeelkorps in geheel. 
 • Verkieslik afrigtings ervaring hê in een of meer van die volgende areas: koor, hokkie, tennis.
 • Leerders holisties kan ontwikkel deur hulle in ‘n geborge en omgee klasatmosfeer te onderrig.
 • Beskik oor die nodige kennis van die KABV kurrikulum, en dit ook kan toepas.
 • Vlot Afrikaans kan praat asook ook goeie Engels.
 • Beskik oor uitstekende beplannings-, organiserings- en probleemoplossings vaardighede.
 • Goed onderlê wees in die gebruik van tegnologie in die klaskamer (projektors, iPads) asook beskik oor intermediêre rekenaar vaardighede.  
 • Geldige rybewys besit, en bereid wees om aansoek te doen vir ‘n PDP lisensie (vervoer van leerders).

Epos asseblief u CV na:

jurgensschreuder@gmail.com

Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017.

Neem kennis: die inhandiging van ‘n CV beteken nie dat u sal kwalifiseer vir ‘n onderhoud of aanstelling nie. Longacres Privaatskool behou die reg om nie die pos te vul nie. 

 

 

GRADE 3 ENGLISH TEACHER

Starting 1 January 2018.

 The successful candidate will:

 • Be a qualified Foundation Phase teacher, registered with SACE.   
 • Have prior experience teaching in the Foundation Phase.
 • Be able to work in a collaborative environment as part of a Foundation Phase team.
 • Ideally have prior coaching experience in one or more of the following areas: choir, hockey, tennis.
 • Be able to work with children in a nurturing way in order to develop them holistically.
 • Have a working knowledge of the CAPS curriculum.
 • Speak fluent English and also good Afrikaans
 • Excellent planning, organizational and problem-solving skills.
 • Intermediate computer skills and a good understanding of the use of a variety of technologies in the classroom – smart boards; iPads (Keeps up to date)
 • Have a valid driver license and be willing to apply for a PDP license (for transport of children)

Please email your CV to the address below.

jurgensschreuder@gmail.com

Closing date: Friday, 13 October 2017.

Please note: the submission of a CV will not automatically result in an interview and/or appointment. Longacres Private School reserves the right not to appoint anyone to this position.

 

 

GRAAD 4-6 ONDERWYSER: AFR HUISTAAL GR. 5, AFR EAT GR. 4-6 & SW GR. 4

Begin 1 Januarie 2018.

 Die suksesvolle kandidaat sal:

 • ‘n Gekwalifiseerde Intermediëre/Senior Fase onderwyser wees wat by SACE geregistreer is.  
 • Vorige onderrig ondervinding binne die Intermediëre/Senior Fase .
 • In kollektiewe spanverband werk binne die Intermediëre/Senior Fase.
 • Verkieslik oor vorige afrigtings ervaring in een of meer van die volgende kodes beskik: koor, hokkie, rugby, tennis.
 • Die leerders in ‘n geborge omgewing op ‘n holistiese vlak ontwikkel.
 • Voldoende werkende kennis van die CAPS kurrikulum hê.
 • Vlot Afrikaans en Engels kan praat.
 • Uitsonderlike beplannings-, organisatoriese- en probleemoplossings vaardighede beskik.
 • Intermediëre rekenaarvaardighede asook ‘n baie goeie begrip hê rakende die gebruik van tegnologie in die klaskamer – projektors; iPads (moet op hoogte bly)
 • Geldige rybewys hê en bereid wees om aansoek te doen vir ‘n PDP aansoek te doen (nodig vir die vervoer van leerders in skoolbusse).

Epos u CV na die onderstaande adres.

jurgensschreuder@gmail.com

Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017.

Neem kennis: Inhandiging van u aansoek beteken nie dat u kwalifiseer vir ‘n onderhoud nie. Longacres Privaat Skool behou die reg om nie die vakante pos te vul nie.

 

 

GRAAD 6-8 ONDERWYSER: NW GR. 7-8, EBW GR 7-8, ENG EAT GR. 6 & PSW GR. 6

(English advertisement also available)

NW, EBW en PSW word in beide Engels en Afrikaans aangebied.

Begin 1 Januarie 2018.

 Die suksesvolle kandidaat sal:

 • ‘n Gekwalifiseerde Intermediëre/Senior Fase onderwyser wees wat by SACE geregistreer is.  
 • Vorige onderrig ondervinding binne die Intermediëre/Senior Fase .
 • In kollektiewe spanverband werk binne die Intermediëre/Senior Fase.
 • Verkieslik oor vorige afrigtings ervaring in een of meer van die volgende kodes beskik: koor, hokkie, rugby, tennis.
 • Die leerders in ‘n geborge omgewing op ‘n holistiese vlak ontwikkel.
 • Voldoende werkende kennis van die CAPS kurrikulum hê.
 • Vlot Afrikaans en Engels kan praat.
 • Uitsonderlike beplannings-, organisatoriese- en probleemoplossings vaardighede beskik.
 • Intermediëre rekenaarvaardighede asook ‘n baie goeie begrip hê rakende die gebruik van tegnologie in die klaskamer – projektors; iPads (moet op hoogte bly)
 • Geldige rybewys hê en bereid wees om aansoek te doen vir ‘n PDP aansoek te doen (nodig vir die vervoer van leerders in skoolbusse).

Epos u CV na die onderstaande adres.

jurgensschreuder@gmail.com

Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017.

Neem kennis: Inhandiging van u aansoek beteken nie dat u kwalifiseer vir ‘n onderhoud nie. Longacres Privaat Skool behou die reg om nie die vakante pos te vul nie. 

 

 

GRADE 6-8 TEACHER: NATURAL SCIENCE GR. 7-8, EMS GR. 7-8, ENG FAT GR. 6 & PSW GR. 6

NS, EMS & PSW will be taught in both Afrikaans and English to all grades.

(Afrikaanse advertensie ook beskikbaar)

Starting 1 January 2018.

 The successful candidate will:

 • Be a qualified Intermediate/Senior Phase teacher, registered with SACE.   
 • Have prior experience teaching in the Intermediate/Senior Phase.
 • Be able to work in a collaborative environment as part of an Intermediate/Senior Phase team.
 • Ideally have prior coaching experience in one or more of the following areas: choir, hockey, tennis, rugby.
 • Be able to work with children in a nurturing way in order to develop them holistically.
 • Have a working knowledge of the CAPS curriculum.
 • Speak fluent English and also good Afrikaans
 • Excellent planning, organizational and problem-solving skills.
 • Intermediate computer skills and a good understanding of the use of a variety of technologies in the classroom – smart boards; iPads (Keeps up to date)
 • Have a valid driver license and be willing to apply for a PDP license (for transport of children)

Please email your CV to the address below.

jurgensschreuder@gmail.com

Closing date: Friday, 13 October 2017.

Please note: the submission of a CV will not automatically result in an interview and/or appointment. Longacres Private School reserves the right not to appoint anyone to this position.

 

 

GRADE 6-8 TEACHER: ENGLISH HOME LANGUAGE AND ENGLISH FAL

Starting 1 January 2018.

 The successful candidate will:

 • Be a qualified Intermediate/Senior Phase teacher, registered with SACE.   
 • Have prior experience teaching in the Intermediate/Senior Phase.
 • Be able to work in a collaborative environment as part of an Intermediate/Senior Phase team.
 • Ideally have prior coaching experience in one or more of the following areas: choir, hockey, tennis.
 • Be able to work with children in a nurturing way in order to develop them holistically.
 • Have a working knowledge of the CAPS curriculum.
 • Speak fluent English and also good Afrikaans
 • Excellent planning, organizational and problem-solving skills.
 • Intermediate computer skills and a good understanding of the use of a variety of technologies in the classroom – smart boards; iPads (Keeps up to date)
 • Have a valid driver license and be willing to apply for a PDP license (for transport of children)

Please email your CV to the address below.

jurgensschreuder@gmail.com

Closing date: Friday, 13 October 2017.

Please note: the submission of a CV will not automatically result in an interview and/or appointment. Longacres Private School reserves the right not to appoint anyone to this position.

 

 

GRAAD 4-7 ONDERWYSER: NATUUR WETENSKAP

Vak word vir alle grade in beide Engels en Afrikaans aangebied.

(English advertisement also available)

Begin 1 Januarie 2018.

 Die suksesvolle kandidaat sal:

 • ‘n Gekwalifiseerde Intermediëre/Senior Fase onderwyser wees wat by SACE geregistreer is.  
 • Vorige onderrig ondervinding binne die Intermediëre/Senior Fase .
 • In kollektiewe spanverband werk binne die Intermediëre/Senior Fase.
 • Verkieslik oor vorige afrigtings ervaring in een of meer van die volgende kodes beskik: koor, hokkie, rugby, tennis.
 • Die leerders in ‘n geborge omgewing op ‘n holistiese vlak ontwikkel.
 • Voldoende werkende kennis van die CAPS kurrikulum hê.
 • Vlot Afrikaans en Engels kan praat.
 • Uitsonderlike beplannings-, organisatoriese- en probleemoplossings vaardighede beskik.
 • Intermediëre rekenaarvaardighede asook ‘n baie goeie begrip hê rakende die gebruik van tegnologie in die klaskamer – projektors; iPads (moet op hoogte bly)
 • Geldige rybewys hê en bereid wees om aansoek te doen vir ‘n PDP aansoek te doen (nodig vir die vervoer van leerders in skoolbusse).

Epos u CV na die onderstaande adres.

jurgensschreuder@gmail.com

Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017.

Neem kennis: Inhandiging van u aansoek beteken nie dat u kwalifiseer vir ‘n onderhoud nie. Longacres Privaat Skool behou die reg om nie die vakante pos te vul nie. 

 

GRADE 4-7 TEACHER: NATURAL SCIENCE

Subject will be taught in both Afrikaans and English to all grades.

(Afrikaanse advertensie ook beskikbaar)

Starting 1 January 2018.

 The successful candidate will:

 • Be a qualified Intermediate/Senior Phase teacher, registered with SACE.   
 • Have prior experience teaching in the Intermediate/Senior Phase.
 • Be able to work in a collaborative environment as part of an Intermediate/Senior Phase team.
 • Ideally have prior coaching experience in one or more of the following areas: choir, hockey, tennis, rugby.
 • Be able to work with children in a nurturing way in order to develop them holistically.
 • Have a working knowledge of the CAPS curriculum.
 • Speak fluent English and also good Afrikaans
 • Excellent planning, organizational and problem-solving skills.
 • Intermediate computer skills and a good understanding of the use of a variety of technologies in the classroom – smart boards; iPads (Keeps up to date)
 • Have a valid driver license and be willing to apply for a PDP license (for transport of children)

Please email your CV to the address below.

jurgensschreuder@gmail.com

Closing date: Friday, 13 October 2017.

Please note: the submission of a CV will not automatically result in an interview and/or appointment. Longacres Private School reserves the right not to appoint anyone to this position.

 

 

 

 

 

 

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth