Gholf:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Elke tweede Maandag is daar liga wedstryde teen ander skole op die Mashie baan van Langebaan Country Estate.

Tye: 14:45 tot ongeveer 17:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Speel in groen Sporthemp, groen Sportbroek en skool wit kouse, met tekkies.

Kostes van aktiwiteit:

R 100-00 affiliasiegelde per jaar.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Toerusting by baan beskikbaar vir spelers wat nie het nie.

Golf:

Days and times of activity:

Days: League matches against other schools every second Monday. Matches take place on Langebaan Country Estate Mashie course.

Time: 14:45 to approximately 17:15

Clothing used at activity:

Green sport shorts, green sport shirts,white socks and white tekkies.

Costs of activity:

R 100-00 affiliation per year.

Any additional information on activity:

Equipment available at course for players that have none.

Back Back to top