Gholf:

Dae en tye waarop aktiwiteit plaasvind:

Dae: Elke tweede Maandag is daar liga wedstryde teen ander skole op die Mashie baan van Langebaan Country Estate.

Tye: 14:30 tot ongeveer 17:15

Kleredrag vir aktiwiteit:

Speel in groen Sporthemp, groen Sportbroek en skool  wit kouse, met tekkies.

Kostes van aktiwiteit:

R 100-00 affiliasiegelde per jaar.

Enige addisionele inligting rakende aktiwiteit:

Toerusting by baan bekikbaar vir spelers wat nie het nie.

Golf:

Days and times of activity:

Days: League matches against other schools every second Monday. Matches tke place on Langebaan Country Estate Mashie course.

Time: 14:30 to approximately 17:15

Clothing used at activity:

Green Sport shorts, green Sport shirts and white tekkies.

Costs of activity:

R 100-00 affiliation per year.

Any additional information on activity:

Equipment available at course for players that have none.

Back Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth