ADVIESRAAD/ADVISORY BOARD:                                                                                                                                                                                                             

 

Andries Fokkens – Voorsitter/Chairman  
Niekie Pretorius – Onder-voorsitter/Vice-chairman  
Johan Oettle – Eienaar/Owner     
Petrie Oettle – Eienaar/Owner   
Fanie Wagener – Trust  
Maritza Hulley – OOV/PTA  
Manta Huisamen – Deptartementshoof Intersen fase/HOD Intersen phase   

Carika Kotze -- Bemarking

 

Anelle Nel – Departementshoof Grondslagfase/HOD Foundation phase  
Kotie Wagener - Seeskulpie   
Gerard Brune – Addisionele lid/Additional member   
Jurgens Schreuder – Hoof/Principal  

 

 

HISTORY/GESKIEDENIS:​

The school was formed in 2013 with the start of the first Gr. 1 class. The owners, Johan and Petrie Oettle decided it was the logical thing to do with Seeskulpie EDC, already in it's 9th year of excistance, being a natural feeding source to the newly formed Longacres Private School.  

Die skool is in 2013 gestig, met die aanvang van die eerste Gr. 1-klas. Die eienaars, Johan en Petrie Oettle het besluit dit was die logiese ding om te doen met Seeskulpie VKO, reeds in sy 9 bestaansjaar, wat 'n natuurlike voedingsbron was vir die nuutgestigte Longacres Privaatskool.

SCHOOL HOURS:

All learners start school at 7:45
​Gr.1 and 2 learners finish at 13:15 every day
Gr. 3 - 8 learners finish at 14:00 every day

SCHOOL TERMS:

1st Term: (15) 17 January - 28 March
2nd Term: 10 April - 22 June 
3rd Term: 17 July - 21 September
4th Term: 9 October - 12 (14) December

SCHOOL FEES: 2018                                                                                                                                                      

Enrolment Fees (All grades): R3 600 (once off and not refundable)

Gr 1 to 8

 • Academic teaching.
 • Ipad and Wi-Fi use and relevant application purchases per grade
 • Transport to and from swimming pool - currently not happening due to water crisis
 • Experi-buddies science lessons (Gr. 1 to 3)
 • Orchestra / String Orchestra lessons.
 • Weaving (Gr. 3) / Needlework (Gr. 2)/ Gardeing (Gr. 1)
 • School Art
Class              School fee per month Aftercare fee per month Fullday (Aftercare + School total per month Aftercare fee per day (arranged and paid before 12pm on the spesific day)
Grade 1-3          R 2 255.00 R 990.00 R 3 245.00 R 80.00
Grade 4-8 R 2 385.00 R 990.00 R 3 375.00 R 80.00

 

BUS AND AFTERCARE FEES: 2018

Bus Bus fee per month Aftercare fee per month Total per month for Bus and Aftercare
Vredenburg bus R 800.00 R 990.00 R 1 790.00
Saldanha bus R 700.00 R 990.00 R 1 690.00
Velddrif bus R 900.00 R 990.00 R 1 890.00

 

SUPPLIER OF SCHOOL UNIFORM:

De Jagers in the Weskus Mall (Vredenburg).                                                                                                                                                                                                                                    There is also a secondhand shop in the main building of the school where you can by used school clothes.

SKOOL URE: 

Alle leerders begin om 7:45                                                                                                                                                                                                                                                         Gr.1 en 2 leerders eindig om 13:15 elke dag                                                                                                                                                                                                                                     Gr. 3 - 7 leerders eindig om 14:00 elke dag

SKOOL KWARTALE:

1ste Kwartaal: (15) 17 Januarie - 28 Maart
2de Kwartaal: 10 April - 22 Junie
3de Kwartaal: 27 Julie - 21 September
4de Kwartaal: 9 Oktober - 12 (14) Desember

SKOOLFOOIE: 2018

2018 Inskrywingsfooi (Alle grade): R3 600 (eenmalig en nie terugbetaalbaar)

Gr 1 tot 8

 • Akademiese Opleiding
 • Die huur van Apple Tablette en gebruik van die Wi-Fi en die aankoop van relevante apps.
 • Experi-Maatjies Wetenskapsprogram (Gr. 1 tot 3)
 • Swem, insluitend vervoer van en na die swembad. (Gr. 1 tot 3) - Tans vind dit nie plaas nie agv water tekort
 • Orkes / Strykersorkes lesse.
 • Vlegwerk (Gr. 3) / Naaldwerk (Gr. 2) / Tuinbou (Gr. 1)
 • Skole Kuns
Graad            Skoolfooie per maand Naskoolfooie per maand Voldagfooie per maand (Skool en Naskool) Naskool per dag (gereel en betaal voor 12:00 op die spesifieke dag)

Grade 1-3       

R 2 255.00 R 990.00 R 3 245.00 R 80.00
Grade 4-6 R 2 385.00 R 990.00 R 3 375.00 R 80.00
 

 

BUS EN NASKOOLFOOIE: 2018

Bus Bus fooie per maand Naskoolfooie per maand Totale fooie (Bus en Naskool)
Vredenburg bus R 800.00 R 990.00 R 1 770.00
Saldanha bus R 700.00 R 990.00 R 1 690.00
Velddrif bus R 900.00 R 990.00 R 1 890.00

 

VERSKAFFER VAN SKOOLDRAG:

De Jagers in die Weskus Mall (Vredenburg).

Die skool het ‘n tweedehandse skoolklere winkel in die hoofgebou van die skool.

 

CODE OF CONDUCTBack Back to top
JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Name & Surname
     
  Email
     
  Mobile no
  Date of Birth